Analys av potentiella passagerarvolymer

Det finns en uppsjö av olika verktyg som påstår sig ge en trovärdig bild a en potentiell flyglinje. Dessvärre bygger de på gammal data för att påvisa en ny linje.

Vi tror dock inte att historiska siffror kan förutsäga framtida möjligheter. Flygets förutsättningar ändras från en dag till en annan. Därför är det är dags att sluta backa in i framtiden!

Hur analyserar vi potentiella passagerarvolymer?

Som en del av vårt professionella erbjudande så använder vi oss av ett sofistikerat prognosverktyg som är utvecklat under många år av vår tyska samarbetspartner MK Metric GmBH.

Genom att titta närmare på regionerna som kan knytas samman så ges möjligheten att analysera resandet i båda riktningarna.

Verktyget använder en stor mängd data, såväl statistiska som socioekonomiska. Hänsyn tas också till andra trafikslag, närliggande flygplatser, läckage till större flygplatser mm. Med ett så kvalificerat verktyg är det också lättare att förutse en linjes lönsamhet. Databasen inkluderar samtliga regioner i världen vilket ger IC Aviation unika möjligheter att analysera nya flyglinjer mellan regioner.

Analys av potentiella passagerare

Assistans med flyglinjeutveckling

IC Aviation kan hjälpa flygplatserna i deras arbete med att hitta flygbolag och flyglinjer som har potential. VI bygger affärsförslag som tilltalar flygbolag och som ökar chanserna för tillväxt hos flygplatser.