Personal

Tom Shearer, Director of IC Aviation

Tom Shearer – Delägare
Tom föddes på i Dublin på Irland 1981. Efter att ha tagit examen i juridik på National University of Ireland kompletterade Tom sin utbildning med en magisterexamen i företagsekonomi på det prestigefyllda Michael Smurfit Business School i Dublin. Toms omfattande luftfartserfarenheter breder ut sig över en rad områden:

Kommersiell flygbolagsstrategi- och planering
Utveckling av flygbolagsnätverk
Flygbolags-/flygplatsförhandlingar
Flygbolagssammanslagningar och förvärv

Ladda hem en fullständig kopia av Toms CV här.

Olle Falt Director of IC Aviation

 

 

 

Olle Fält – Delägare
Olle föddes i Sverige 1958. Efter en elektrikerexamen har Olle även studerat olika språk och kan nu tala tre europeiska språk; svenska, engelska och tyska. Olle har breda erfarenheter som sträcker sig över flera årtionden och områden, bland annat:

Regional utveckling
Marknadsföring av flygplatser
Flygplatsdrift
Försäljning och marknadsföring

Ladda ner en fullständig kopia av Olles CV här.

Michelle Lee of IC Aviation

 

Michelle Lee - Chefsekreterare