Author Archives: Admin

Exclusive Interview with Norwegian’s Bjorn Kjos

Bjorn Kjos

Tom Shearer, IC Aviation: Mr Kjos, you are very welcome to IC Aviation’s, The Future or Aviation in Northern Europe. It seems the sky’s the limit for Norwegian at the moment: there are big aircraft orders; long haul development; short haul and European developments and you were talking in your presentation about the Middle East and South America. But where do you see the potential challenges for all of this growth over the next few years? Mr Kjos: I think there will be tremendous opportunities provided that we have the right aircraft to bring down the costs because only then can you have the right price because there will be a huge increase in traffic from the tourism sector and we will be aiming our product at them as well – it will be incredibly interesting and I think it will be extremely good for the passengers. The only things that can stop this is the legislations or politicians that want to save some other airlines from bankruptcy. Tom Shearer, IC Aviation: You see Etihad coming more and more into the European market and going beyond traditional co-share agreements they are actually taking stakes in some European carriers and other carriers around the world as well, would you ever envisage a situation where Norwegian would enter and agreement like that or get into a more detailed co-operation with any of those Middle Eastern carriers? Mr Kjos: Well no, we haven’t really had any idea about that. They are good carriers but I think they have a different approach than we have and I think they target other segments of passengers. Tom Shearer, IC Aviation: Mr Kjos thank you very much. Read More »

Commercial Development

Aviation is the ultimate industry for change, nothing stays the same for very long. Not surprisingly then, revenue models for regional airports are going through their own revolution. 43% of all airports in Europe are loss making – and part of the reason for that many regional airports continue to rely only on aeronautical fees to maintain financial stability. It is well accepted in the industry that downward pressure on aeronautical revenues is going to continue for regional airports, as Europe’s airlines continue to seek ways to reduce their own operating costs. So there needs to be a fresh approach to commercial revenue streams for regional airports – and getting this right will be the difference between which regional airports will survive in the future. It’s time to start thinking outside the box, there is so much more to commercial revenue streams for regional airports than car parking and coffee! Read More »

Linjeutveckling i Europa

the-airport1-300x169

Linjeutveckling handlar främst om att förstå flygbolagens process och hitta de rätta ingredienserna i ett affärsförslag som kan tilltala ett flygbolag. Alla flygbolag är olika, vilket kräver en stor förståelse för deras unika situation och position För att intressera ett flygbolag krävs att ett affärsförslag är skräddarsytt. Här är ett antal åtgärder som flygplatser kan genomföra för att äka lönsamheten hos flygbolagen och därmed intressera dem för en ny linje. Kartlägga potentiella nya flyglinjer   Kartlägga det egna upptagningsområdet Att förstå och redovisa din flygplats upptagningsområde är fundamentet för att bygga ett affärsförslag till ett flygbolag. Genom att förstå varje viktig detalj i upptagningsområdet så är det också lättare att identifiera rätt flygbolag och destination i ett framtida affärsförslag.   Identifiera rätt flygbolag Då det egna upptagningsområdet är kartlagt så kan också lämpliga destinationer från/till flygplatsen snart identifieras. Då det arbetet är genomfört på rätt sätt så kan slutligen rätt flygbolag identifieras. När det är gjort så återstår att kartlägga flygbolagets affärsprocess för att komma med rätt typ av erbjudande. Skapa ett affärsförslag När du vet vilken linje och vilket flygbolag som kan vara aktuellt så är det dags att bygga ett affärsförslag som tilltalar flygbolaget! Experthälp vid linjeutveckling Europas flygbolag har lägre lönsamhet än bolag från övriga världen och därför också obenägna att ta några ekonomiska risker. Det innebär att det kan vara mycket svårt för flygplatser att skapa ett intresse för en ny flyglinje. IC Aviation har en unik förståelse för processen. Kontakta oss omgående så tar vi en diskussion om hur vi kan hjälpa er att skapa nya flyglinjer.   Read More »

Analys av potentiella passagerarvolymer

Picture-route-development-300x187

Det finns en uppsjö av olika verktyg som påstår sig ge en trovärdig bild a en potentiell flyglinje. Dessvärre bygger de på gammal data för att påvisa en ny linje. Vi tror dock inte att historiska siffror kan förutsäga framtida möjligheter. Flygets förutsättningar ändras från en dag till en annan. Därför är det är dags att sluta backa in i framtiden! Hur analyserar vi potentiella passagerarvolymer? Som en del av vårt professionella erbjudande så använder vi oss av ett sofistikerat prognosverktyg som är utvecklat under många år av vår tyska samarbetspartner MK Metric GmBH. Genom att titta närmare på regionerna som kan knytas samman så ges möjligheten att analysera resandet i båda riktningarna. Verktyget använder en stor mängd data, såväl statistiska som socioekonomiska. Hänsyn tas också till andra trafikslag, närliggande flygplatser, läckage till större flygplatser mm. Med ett så kvalificerat verktyg är det också lättare att förutse en linjes lönsamhet. Databasen inkluderar samtliga regioner i världen vilket ger IC Aviation unika möjligheter att analysera nya flyglinjer mellan regioner. Assistans med flyglinjeutveckling IC Aviation kan hjälpa flygplatserna i deras arbete med att hitta flygbolag och flyglinjer som har potential. VI bygger affärsförslag som tilltalar flygbolag och som ökar chanserna för tillväxt hos flygplatser. Read More »