Kommersiell utveckling

Flygbranschen är i ständig förändring vilket innebär att flygplatser måste vara mycket kreativa och ständigt förbättra sin verksamhet för att förbli lönsamma.

Det är numera välkänt och accepterat att prispressen för de regionala flygplatserna kommer att fortsätta eftersom Europas flygbolag fortsätter att pressa sin kostnadsmassa. Därför krävs det ett nytt sätt att förvalta en regional flygplats.

Gammal inkomstmodell

Gammal inkomstmodell
Flygbolagsrelaterade intäkter

Den gamla inkomstmodellen för flygplatser förlitar sig på avgifter från flygbolag som den främsta inkomstkällan.

Europeiska flygbolag kämpar med lönsamhetsproblem och fortsätter att pressa flygplatserna angående deras avgifter. Därmed krävs en ny ekonomisk strate

Annonsering, Parkering och Koncessioner

En ansenlig del av den traditionella inkomsten men långt från den dominerande.

Övrigt

Den minsta delen av inkomsterna som fungerar som “grädde på moset”.

Ny inkomstmodell

Ny inkomstmodell

Den nya inkomstmodellen vänder helt upp och ner på den gamla modellen. Då flygrelaterade intäkter inte längre kommer att vara fundamentet för flygplatsens ekonomiska fortlevnad så krävs nya intäktsmöjligheter.

Traditionella avgifter och annonsering, parkering osv kommer i fortsättningen att vara en del av flygplatserna intäkter men den största delen måste bestå av nya intäkter.

Nya strategier och nya vägar krävs av flygplatsens ledning. Här är några enkla exempel på lönsamheten på regionala flygplatser kan förbättras;

Annonsering

Försäljning av annonsyta är traditionellt en inkomstkälla för flygplatser men utnyttjas utrymmet maximalt? När granskades senast kontrakten? Med en inventering av näringslivet i regionen och en professionell försäljning kan inkomsterna ökas drastiskt.

Förnybara energilösningar

Kostnaderna för och tillgången på fossilt flygbränsle kommer att påverka flygets framtid och flygplatsernas ekonomi och det negativa koldioxidavtrycket. Nya lösningar finns utvecklade och framtagna

En rätt använd flygplats

En flygplats kan vara så mycket mer än en infrastruktur. Erbjud möjligheter för konferenser och seminarium, barnkalas mm. Tänk utanför boxen!

Hur vi hjälper till

IC Aviation är specialister på att öka inkomsterna för flygplatser. Med ett unikt tillvägagångssätt för flyglinjeutveckling och en särskild känsla för kommerciella förutsättningar så har vi hjälpt en stor mängd flygplatser i Europa att utöka sin trafik. Kontaka oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa till att öka er flygplats inkomster.