EU-bidrag

Europeiska unionens sammanhållningspolitik har ett uttalat syfte att förbättra det ekonomiska välbefinnandet hos regioner i EU samt att undvika regionala ojämlikheter. Totalt sett ska den reformerade sammanhållningspolitiken för budgetperioden 2014-2020 frigöra upp till 350 miljarder euro som ska investeras i Europas regioner, städer och den reala ekonomin.

EU Funding image

Som ledande konsulter i projekt där EU bidragit med flera miljoner euro och efter att ha varit involverade i ansökningar om EU-bidrag till stora utvecklingsprojekt inom flygbranschen har IC Aviation en ingående förståelse för de behov och krav Europeiska kommissionen har när det gäller att tilldela ekonomiska medel för projekt inom flygbranschen.

Kontakta IC Aviation för mer information om EU-bidrag.