Seminarium & Workshops

IC Aviation arbetar med många regionala flygplatser i tio europeiska länder. Som ett resultat av att vara aktiv på så många marknader kan IC Aviation observera de framträdande trender och mönster som inverkar på utvecklingen av en regional flygplats. Några av de största problemen på Europas regionala flygplatser idag är:

  1. Hur är affärsmodellerna som Europas flygbolag utvecklar?
  2. Vilka flygbolag kan trafikera min flygplats och vilka linjer kan fungera?
  3. Vad betyder de nya EU-reglerna om statligt stöd till flygplatser och flygbolag för min flygplats?

Seminars

IC Aviation har utvecklat ett nytt koncept för regionala flygplatser – workshopen för viktiga intressenter! IC Aviation har stått som värd för ett tiotal av dessa workshops i Sverige, Finland, Polen, Tyskland – och de är populära! Dessa workshops är utformade för:

Flygplatschefer
Marknadsförare inom flygbranschen
Ägare till flygplatser
Politiker
Handelskammare
Turismmyndigheter

Kontakta IC Aviation för mer information om våra workshops och seminarier.